Å leve med smerter er ikke nødvendig

 

Jeg har jobbet som naprapat siden 2011.
Og jeg har gjort meg en del erfaringer.
Det viktigste jeg har lært er at smerter, og menneskekroppen er utrolig komplekst, og at god helse er ferskvare, og noe som prioriteres. Jeg kan hjelpe deg med smertene, og å finne årsaken til hvorfor de har oppstått.

Du kan bestille time her

Å leve med smerter er ikke nødvendig

 

Jeg har jobbet som naprapat siden 2011.
Og jeg har gjort meg en del erfaringer.
Det viktigste jeg har lært er at smerter, og menneskekroppen er utrolig komplekst, og at god helse er ferskvare, og noe som prioriteres. 

Du kan bestille time her

Det spiller ingen rolle hvor mye jeg står å knar på en muskel, eller knekker i leddene, hvis vi ikke finner årsaken.

 

ALT HENGER SAMMEN. De psykiske og fysiske plagene på ses sammen. Tidligere hadde vi et skille, i dag vet vi heldigvis bedre. Langvarige og kroniske plager er et økende problem. Og det skyldes ofte at vi kommer inn i en negativ spiral. 

Vi sitter mye stille, vi trener mindre, vi trekkes mer mot skjerm, går bort fra naturen, spiser bearbeidet og ultraprosessert mat og sover dårligere

Alt dette kan resultere i hodepine, nakkesmerter og andre fysiske plager. Snur vi på det, og sier at fysiske smerter kommer først, vil også dette dempe livskvaliteten og resultere i emosjonelle utfordringer og ubalanse. 

Hva som som kom først er det ikke alltid så lett å finne ut av. Det viktigste er at vi tar tak i flere områder i livet ditt.

Hva kan jeg gjøre for deg?

Jeg kan gi deg trygghet, og være en støttespiller

Jeg kan gi deg behandling av dine fysiske smerter (les mer om hvordan nedenfor). 

Jeg kan hjelpe deg sortere å finne årsaken til dine smerter.

Jeg ønsker å inspirere deg for at du skal ta gode valg for deg selv, for at du skal få en bedre helse. 

MÅLET MITT ER Å FÅ DEG BÅDE FYSISK OG PSYKISK STERKERE. 

Vi vet jo at det faktisk er umulig å skille hodet fra kropp. 

Jeg har taushetsplikt og hjelper deg gjerne! 

 

 
Kontakt meg her

Hva gjør naprapaten?


Som naprapat gir jeg manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Ved å kombinere ulike behandlingsteknikker vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse. 

 

Behandlingsmetoder  


Artikulering
 er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd.

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

Hvordan foregår behandlingen

 
 

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

Behandlingene varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som manipulasjon, mobilisering, artikulering, triggerpunktsbehandling, muskeltøyning, massasje, rehabilitering og trening.
 

Utdannelsen

Utdannelsen er en 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm. Siden den offentlige godkjennelsen i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994 har et 5. turnusår kommet i tillegg for å oppnå en svensk godkjennelse/ legitimasjon. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens skoleklinikk. Skolen er støtteberettiget av Statens Lånekasse.
 

Hva er Naprapati?

Selve navnet kommer fra det tsjekkiske ordet "napravit" som betyr å korrigere, og greske "pathos" som betyr lidelse eller smerte. Satt sammen betyr det "å korrigere årsaken til smerte."

Yrket oppstod i 1907 da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith formulerte grunntesene for naprapatien. Smith konsentrerte seg om hele kroppen - ikke bare skjelettet, men også muskler og sener som er knyttet til det. På sin studiereise gjennom Europa fikk han kontakt med tsjekkere som delte hans syn på helhetlig behandling, og en egen skole i naprapati ble grunnlagt i Chicago 1907. Siden den gang har yrket utviklet seg mye, blant annet på grunn av nyere forskning.

Naprapati er en sterkt voksende yrkesgruppe i Norge. I vårt naboland Sverige er det naprapatene som står for de fleste behandlinger av muskel- og skjelettlidelser pr. år.

kilde: http://www.naprapat.org/

Les mer om meg her

Hva gjør naprapaten?


Som naprapat gir jeg manuell behandling av muskel- og leddplager, både akutt, kronisk, forebyggende og rehabiliterende. Pasientens anamnese (pasientens historie), undersøkelser og tester danner grunnlaget for den individuelle behandlingen. Det legges stor vekt på å analysere og forebygge underliggende årsaker. Behandlingen retter seg i første omgang inn mot å gjenskape normal funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Alle behandlingsformene er basert på anerkjente behandlingsmetoder.

Ved å kombinere ulike behandlingsteknikker vil en behandling hos naprapat redusere muskelsmerter og dårlig bevegelse. 

 

Behandlingsmetoder  


Artikulering
 er en behandlingsmetode som brukes for å øke bevegeligheten i ledd.

Ergonomisk rådgivning både hva gjelder fritid og arbeidsplass.

Hjemmeøvelser/trening gir naprapaten til sine pasienter både for å forebygge og rehabilitere.

Manipulasjon er en teknikk der man med ulike behandlingsgrep normaliserer bevegeligheten og funksjonen i ulike ledd. Her bruker naprapaten veldig spesifikke grep, som utføres med høy hastighet, men med så liten kraft som mulig.

Massasje av muskler og bindevev for å myke opp vevet, minske muskelspenning og øke gjennomblødningen.

Mobilisering er en form for veldig spesifikk og leddnær tøyning som brukes for å normalisere bevegeligheten mellom ledd.

Muskeltøyning for å senke muskelspenning og øke fleksibiliteten.

Triggerpunktsbehandling for å minske en viss type smerteutstråling. De spente muskelstrengene behandles med flere ulike metoder for å senke muskelspenning.

Hvordan foregår behandlingen?

 
 

Når en pasient kommer til en naprapat for første gang, innledes besøket med en anamnese. For å finne årsaken til pasientens smerter er det viktig å foreta en gjennomgang av pasientens sykdomshistorie og livssituasjon. Deretter foretas det en rekke kliniske tester for å finne årsaken til smerten. Naprapaten stadfester hvilke strukturer som er påvirket, og om det foreligger nevrologiske eller sirkulatoriske forstyrrelser. Testene avdekker også eventuelle alvorlige sykdomstilstander, der pasienten oppfordres til å kontakte lege.

Behandlingene varierer mye, avhengig av smertens karakter, årsak og lokalisering. Behandlingen er basert på anerkjente behandlingsmetoder som manipulasjon, mobilisering, artikulering, triggerpunktsbehandling, muskeltøyning, massasje, rehabilitering og trening.
 

Utdannelsen

Utdannelsen er en 4-årig heltidsstudie ved Naprapathögskolan i Stockholm. Siden den offentlige godkjennelsen i Sverige og Finland trådte i kraft i 1994 har et 5. turnusår kommet i tillegg for å oppnå en svensk godkjennelse/ legitimasjon. Under hele studietiden smeltes den teoretiske og praktiske undervisningen sammen i veilederstyrt praksis, der elevene behandler pasienter på skolens skoleklinikk. Skolen er støtteberettiget av Statens Lånekasse.
 

Hva er Naprapati?

Selve navnet kommer fra det tsjekkiske ordet "napravit" som betyr å korrigere, og greske "pathos" som betyr lidelse eller smerte. Satt sammen betyr det "å korrigere årsaken til smerte."

Yrket oppstod i 1907 da den amerikanske kiropraktoren Oakley Smith formulerte grunntesene for naprapatien. Smith konsentrerte seg om hele kroppen - ikke bare skjelettet, men også muskler og sener som er knyttet til det. På sin studiereise gjennom Europa fikk han kontakt med tsjekkere som delte hans syn på helhetlig behandling, og en egen skole i naprapati ble grunnlagt i Chicago 1907. Siden den gang har yrket utviklet seg mye, blant annet på grunn av nyere forskning.

Naprapati er en sterkt voksende yrkesgruppe i Norge. I vårt naboland Sverige er det naprapatene som står for de fleste behandlinger av muskel- og skjelettlidelser pr. år.

kilde: http://www.naprapat.org/

Les mer om meg her

Ytterligere kompetanse

Smertebehandling med nåler

Også kalt dry needling.
Effektiv teknikk for å redusere triggerpunkter og muskelknuter.


Barn og den motoriske utviklingen 0-7 år

Jeg hjelper barn som har utfordringer med fin og grovmotorikk, konsentrasjonsvansker og balanseproblemer.

KISS

Jeg kan også hjelpe babyer som er urolige, gråter mye, sover dårlig, våkner brått, stiv nakke, eller ser kun til en side.


Klinisk ortopedisk medisin

Klinisk undersøkelses- og behandlingssystem for muskel- og skjelettlidelser. Fra den engelske legen James Cyriax´s  arbeid i diagnostikk og behandling. 

Medisin Grunnfag

Årsstudium i anatomi, fysiologi og sykdomslære, første året på en bachelor i medisin.

Trykkbølgebehandling

Brukes på seneplager og smerter i skulder, albue, hofte, kne, Akilles-sene og fotsåle. 

Kinesioteip

En av flere teorier rundt teipens effekt er at den gir en sensorisk stimulering, som fører til en bedre muskelfunksjon.

Forstå hvorfor du har vondt

Det å få en forklaring på hva smerte er, og hvordan kroppen fungerer kan ofte være til god hjelp.

Denne videoen på 5 minutter gir en veldig god forklaring på dine smerter!