Bli sterk og stressfri med meg!
Logg Inn

Kronisk stress, skadelig for alle kroppens organer!

stressmestring Aug 18, 2022

Hverdagsstresset, dette psykososiale stresset der vi ikke skal løpe fra en fiende, eller sloss. Men tankene våre, kravene til oss selv, samfunnsnormen, dårlig kost, mye skjerm og det å ha beveget seg vekk fra naturen setter også i gang den samme stress-responsen i kroppen vår. 

En jevn strøm av mer adrenalin, noradrenalin og kortisol som er de tre viktige stresshormonene i kroppen våre. 

Med for mye av disse, over for lang tid er det skadelig for alle kroppens organer og fremmer all form for sykdom. 

Tips og råd kommer utenfra, men endring kommer innenfra.

De fleste av oss kjenner på stress. Det er en del av det å være menneske. Men for noen, så tar det overhånd i hverdagen og utfordrende å takle.

Her kommer teknikker for stressmestring inn i bildet. Ved å finne ut hvordan du bedre kan takle stress vil gjøre hverdagen bedre for både deg, og de rundt deg. 

Men hvordan?

Er kanskje en spørsmål du har stilt deg selv mange ganger. Det oppstår gjerne når som helst, og det er derfor ikke alltid lett å være forberedt, eller takle det på en god måte.
 

Stress er rett og slett en indre reaksjon på at du ikke føler du har kapasitet til å imøtekomme hverdagens krav. Som regel er det dine egne tanker som utløser en stressreaksjon, ulike bekymringer, eller tanker som hva du tror andre forventer av deg som fører til at du opplever stress. Men stress kan også være en konsekvens av at du har for mye å gjøre, for eksempel på jobb, slik at du ikke føler at du strekker til og får gjennomført dine oppgaver.

Stress kan også oppstå under pressede tider, og når det er mye som skal skje på en gang. Dette kan for eksempel være rundt juletider, hvor det er mye som skal være i orden før julen begynner. Kanskje du føler at døgnet ikke har nok timer. Du klarer ikke å se for deg hvordan du skal rekke over alt du ønsker, og føler dermed at du kommer til å skuffe de du har rundt deg. Som regel er det ens egne forventninger som blir skuffet, og ikke de man har seg nær.

Hvordan takle stress?

Å bli helt fri fra stress i livet er nærmest umulig. I perioder vil det være mer stress enn i andre perioder. Men som regel bør man kunne takle de små og vanlige dosene med stress man opplever i ny og ne. 

Det finnes to måter å takle stress på. Først og fremst er det viktig å kvitte seg med de elementene i livet som gjør at du opplever stress. Er det visse ting på jobben som kan legges opp annerledes? Kan du planlegge hverdagen bedre for å løse tidsklemma? Eller kan du få hjelp fra andre, eller samkjøre noe i hverdagen for å spare tid? 

Det finnes som regel alltid noe man kan endre på for å oppleve mindre stress. Samtidig er det viktig å tenke på at at kosthold og fysisk aktivitet spiller en rolle for hvordan man har det psykisk.

En sterk og sunn hjerne vil være bedre rustet til å takle stress. Derfor kan det også være lurt å lære seg ulike
teknikker for avspenning. Dette vil trene opp hjernen til å bevare roen selv om du opplever stress i hverdagen.

Nå, når du har lest helt hit, så vil jeg at du setter deg ned og reflekterer litt rundt hvilke situasjoner i hverdagen din som skaper stress, og hva du kan gjøre, hvordan du kan legge til rette for å unngå nettopp de situasjonene.